Ohjelma – Program

Perjantai – Fredag 30.9.2022

09:00 Tilaisuus alkaa
09:15 Kyntökavalkadi
9:30 Sänkikyntöpäivän avaus
10:30 – 10:50 Sänkikynnön avausviilut ja arvostelutauko 30min
11:20 (– 14:00 ) Varsinainen sänkikyntö, samaan aikaan työnäytöksiä
12:00 – 13:45 Juurikkaannostonäytös ja työkonenäytös
13:00 – 13:20 Paimenkoiranäytös
13:45 – 14:00 Sänkikyntökilpailun viimeisiä vetoja
14:15 Juurikkaannosto ja kuormaus –näytös sekä työkonenäytös
15:00 – 15:20 Paimenkoiranäytös
Maatalousnäyttely auki klo. 16 asti


9:00 Öppning
9:15 Plöjningskavalkad
9:30 Öppningsord
10:30-10:50 Stubbplöjningens öppningsfåror och bedömningspaus 30min
11:20 (- 14:00) Stubbplöjning samt maskinförevisningar
12:00-13:45 Sockerbetsupptagning och maskinförevisning
13 – 13:20 Vallhundsförevisning
13:45 -14:00 Stubbplöjningen avslutas
14:15 – Sockerbetsupptagning och lastning samt maskinförevisning
15:00 – 15:20 Vallhundsförevisning
Lantbruksmässan öppen till kl. 16

 


Lauantai – Lördag 1.10.2022

09:00 Tilaisuus alkaa
09:15 Kyntökavalkad
9:30 Nurmikyntöpäivän avaus
10:30 – 10:50 Nurmikynnön avausviilut ja arvostelutauko 30 min
11:20 ( – 14:00) Varsinainen nurmikyntö, samaan aikaan työnäytöksiä
12:00 Juurikkaannostonäytös ja työkonenäytös
13:00 – 13:20 Paimenkoiranäytös
13:45- 14:00 Nurmikyntökilpailun viimeisiä vetoja
14:15 Juurikkaannosto ja kuormaus –näytös ja työkonenäytös
15:00 – 15:20 Paimenkoiranäytös
15:45 Nurmikyntökilpailun palkintojenjako
Maatalousnäyttely auki klo. 16 asti


9:00 Öppning
09:15 Plöjningskavalkad
09:30 Öppningsord
10:30-10:50 Vallplöjningens öppningsfåror och bedömningspaus 30min
11:20 (- 14:00) Vallplöjning samt maskinförevisningar
12:00- 13:45 Sockerbetsupptagning och maskinförevisning
13:00 – 13:20 Vallhundsförevisning
13:45 – 14:00 Vallplöjningen avslutas
14:15 – Sockerbetsupptagning och lastning samt Maskinförevisning
15:00 – 15:20 Vallhundsförevisning
15:45 Vallplöjningens prisutdelning

Kyntöalueen kuva